ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Για την εκτέλεση εργασιών γεωτρήσεων για την εγκατάσταση οργάνων γεωμηχανικής και δομητικής παρακολούθησης του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.), στην οδό Εγνατία, στην περιοχή της σήραγγας μεταξύ των Σταθμών Αγίας Σοφία και Σιντριβάνι, θα εφαρμοσθούν, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2009, οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΦΑΣΗ Α

• Κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, του ρεύματος πορείας προς ανατολικά της οδού Εγνατία, στο τμήμα της μεταξύ του πεζοδρόμου της οδού Δημητρίου Γούναρη και της οδού Καμβουνίων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων προς την οδό Αγαπηνού θα γίνεται κανονικά.

• Κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, του ρεύματος πορείας προς δυτικά της οδού Εγνατία, στο τμήμα της μεταξύ του πεζοδρόμου της οδού Κων. Μελενίκου και της οδού Δημ. Γούναρη.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων προς την οδό Παναγίας Δεξιάς θα γίνεται κανονικά.

ΦΑΣΗ Β

• Κατάληψη των αριστερών λωρίδων και των δύο ρευμάτων πορείας της οδού Εγνατία, στο τμήμα της μεταξύ του πεζοδρόμου της οδού Δημ. Γούναρη και της οδού Καμβουνίων.

ΦΑΣΗ Γ

• Κατάληψη της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, του ρεύματος πορείας προς ανατολικά της οδού Εγνατία, στο τμήμα της μεταξύ του πεζοδρόμου της οδού Δημ. Γούναρη και της οδού Καμβουνίων.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, του ιδίου ρεύματος πορείας, εκατέρωθεν του χώρου των εργασιών.

ΦΑΣΗ Δ

• Κατάληψη της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, του ρεύματος πορείας προς δυτικά της οδού Εγνατία, στο τμήμα από το ύψος του Ιερού Ναού Παναγίας Δεξιάς και της οδού Ιασωνίδου.

Το ρεύμα στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι εργασίες θα διαθέτει πάντα δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η κάθε φάση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα διαρκεί 10 περίπου ημέρες.

Η Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης ευχαριστεί όλους τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς για την κατανόηση και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση του μεγάλου και πολύπλοκου έργου, της κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Το Γραφείο Επικοινωνίας (τηλ. 2310-526220) της εταιρείας βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ζήτημα σχετικά με το μεγάλο αυτό έργο.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up