ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Απεργία εργαζομένων στις αρχαιολογικές εργασίες

Οι εργαζόμενοι στα αρχαιολογικά σκάμματα του Μετρό Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, με οικονομικό αίτημα την πληρωμή των νεοπροσληφθέντων εργατών με αμοιβές υψηλότερες από αυτές που προβλέπει η νομοθεσία και συγκεκριμένα 30 εργατών που ζητήθηκε η πρόσληψή τους για τις ανάγκες του Έργου.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. δηλώνει, ότι θεωρεί καταχρηστική την απεργιακή κινητοποίηση από εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, πλουσιοπάροχα.

Ειδικότερα στα αρχαιολογικά σκάμματα του ΜΕΤΡΟ απασχολούνται α) ογδόντα δύο (82) αρχαιολόγοι που αμείβονται με ποσά από 2.570 Ευρώ / μήνα έως 4.460 Ευρώ / μήνα με δεκατέσσερις (14) μισθούς σε ετήσια βάση, β) τριακόσιοι τριάντα (330) εργατοτεχνίτες που αμείβονται με ποσά από 1.720 Ευρώ / μήνα έως 2.500 Ευρώ / μήνα και γ) ενενήντα ένας (91) εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που αμείβονται με ποσά από 954 Ευρώ / μήνα έως 3.810 Ευρώ / μήνα, με δεκατέσσερις (14) μισθούς σε ετήσια βάση.

Δηλαδή, όλοι οι απασχολούμενοι στις αρχαιολογικές εργασίες είναι υψηλόμισθοι.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. επισημαίνει α) ότι ακολουθούνται πιστά τα όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τις αμοιβές, την ασφάλιση και την προστασία των εργαζομένων στο Έργο, β) ότι οι νέες προσλήψεις γίνονται με αυστηρή τήρηση των εκ του νόμου προβλεπομένων και γ) ότι το κονδύλιο που διατίθεται για τις αρχαιολογικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) Ευρώ.

Τέλος, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., υπογραμμίζει, ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις, και μάλιστα οι αδικαιολόγητες, λειτουργούν σαν τροχοπέδη για την ολοκλήρωση ενός τόσο σημαντικού για την πόλη της Θεσσαλονίκης και για τους κατοίκους της Έργου, όπως είναι το ΜΕΤΡΟ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up