Μάιος 2013

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ στο Σταθμό ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές τομές για τον εντοπισμό των θεμελίων της πεζογέφυρας του ΟΛΠ στο Σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑ.
  • Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εργοταξιακή κατάληψη/περίφραξη στην πλατεία Αγ.Κωνσταντίνου στο Σταθμό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ με την μετατόπιση των τελευταίων περιπτέρων. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι αρχαιολογικές ανασκαφές.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up