Αύγουστος 2012

  • Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στο φρέαρ εκκίνησης του Μετροπόντικα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
  • Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αποξηλώσεων, μεταφυτεύσεων και διερευνητικών τομών για δίκτυα κοινής ωφελείας στους σταθμούς ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΝΙΚΑΙΑ και ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργοταξιακή κατάληψη του αναδόχου στο Σταθμό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up