Ιούνιος 2015

  • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού καθώς επίσης, στη Διασταύρωση Ν.Σ.Σ., ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποξήλωσης αντηρίδων.
  • Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν τα έργα Πολιτικού Μηχανικού.
  • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής του σταθμού.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up