Αύγουστος 2014

  • Σταθμός N.Σ.Σ.: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή ΒΔ & ΒΑ φρεατίου και την αποκατάσταση ανοιγμάτων του 1ου επιπέδου στη διασταύρωση.
  • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο τμήμα του Σταθμού.
  • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την εκσκαφή και την κατασκευή πλάκας επιπέδου 3. Υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή φάση Α.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του 4ου επιπέδου.
  • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η εκσκαφή του 3ου επιπέδου (αποβάθρας). Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης της 4ης στάθμης αντηρίδων και ξεκίνησε η κατασκευή της δυτικής πρόσβασης.
  • Σταθμός και Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η εκσκαφή και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου στο 3ο επίπεδο, η κατασκευή στα φρεάτια εξαερισμού 1, 2 & 3 και η κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης.
  • Σταθμός και Διασταύρωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ξεκίνησε η κατασκευή πασσάλων του δυτικού φρεατίου αγωγού αποχέτευσης.
  • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων ΟΚΩ.
  • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης στη Διασταύρωση.
  • Σε προχωρημένος στάδιο βρίσκονται οι εργασίες μετεγκατάστασης των δύο ΤΒΜ στη Διασταύρωση της Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων στη σήραγγα ανοικτού ορύγματος.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up