Ιούλιος 2014

  • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ΒΔ & ΒΑ φρεατίου καθώς και η αποκατάσταση ανοιγμάτων του 1ου επιπέδου στη διασταύρωση.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νότιου τμήματος της πλάκας οροφής.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ξεκίνησε η εκσκαφή του 4ου επιπέδου.
  • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης της 4ης στάθμης αντηρίδων.
  • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκε η καθαίρεση της ψευδοσήραγγας ΤΒΜ στο 4οεπίπεδο.
  • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή στο τελευταίο επίπεδο (επίπεδο -3).
  • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου στο 3ο επίπεδο, η κατασκευή στα φρεάτια εξαερισμού 1, 2 & 3 και οι εργασίες αντιστήριξης και εκσκαφής της ανατολικής πρόσβασης.
  • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ξεκίνησαν οι εργασίες παρακάμψεων ΟΚΩ.
  • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας θεμελίωσης στη διασταύρωση.
  • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 1ου υπογείου του κτιρίου Ι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκσκαφές και η αντιστήριξη του κτιρίου ΙΙ-ΚΕΛ., η κατασκευή της πλάκας ισογείου στο χώρο διέλευσης των συρμών, η κατασκευή τοιχίων και υποστυλωμάτων του κτιρίου Ι και η αρχαιολογική ανασκαφή σε τμήμα του κτιρίου ΙΙ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up