Σεπτέμβριος 2012

  • Εως σήμερα η πρόοδος των έργων στο Μετρό Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε ποσοστό 44,8%.
  • Η κατασκευή σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 73%.
  • Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75% στο σύνολο του έργου.
  • Εως σήμερα το έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει απορροφήσει ποσό ύψους 282,2 εκατομμύρια ευρώ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up