Απρίλιος 2011

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας δαπέδου στον επίσταθμο του ΝΣΣ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων στην βόρεια πρόσβαση του Σταθμού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας δαπέδου στα 2 υπόγεια επίπεδα του Σταθμού ΦΛΕΜΙΝΓΚ.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής προσωρινών πασσάλων αντιστήριξης στο Σταθμό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up