Νοέμβριος 2007

  • Έφτασε την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο πρώτος από τους δύο Μετροπόντικες. Ο δεύτερος αναμένεται να αφιχθεί από το εξωτερικό στις αρχές του νέου έτους.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up