Ιούλιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη οι εργασίες υλοποίησης της Β΄ κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής και υδατοστεγάνωσης μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1, κατασκευής κλιμακοστασίων και εσωτερικών τοιχίων και η κατασκευή της πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή και υδατοστεγάνωση μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1 και η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στη βόρεια και νότια πρόσβαση.
• Επίσταθμος Μίκρα: Σε εξέλιξη η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης, στο τμήμα 10, τοιχίων στο τμήμα 9 και πλάκας οροφής στα τμήματα 8 και 9. Υλοποιείται η Β΄ κυκλοφοριακή ρύθμιση.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Ν. Κρήνη – Αρετσού» και η σήραγγα ΤΒΜ1, στο τμήμα «Μίκρα – Ν. Κρήνη»
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up