Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Απρίλιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νότιας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση της νότιας πρόσβασης, του νοτίου και βορείου φρεατίου αερισμού, η τοποθέτηση θυρών και η υλοποίηση της Ι΄ κυκλοφοριακής ρύθμισης.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής φάσης και η μεταφορά του υποσταθμού της ΔΕΗ.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοίχων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με γρανίτη και τοποθέτησης μεταλλικών θυρών.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η επένδυση χώρων με κεραμικά πλακίδια.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και εφαρμογής χρωματισμών.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της δυτικής πρόσβασης και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (εξοπλισμός φρεατίων εκτόνωσης).
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (εξοπλισμός φρεατίων εκτόνωσης).
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης του μεταλλικού κτηρίου και η κατασκευή δαπέδων. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων στο ΚΕΛ, η κατασκευή στέγης και φεγγιτών και η χάραξη σιδηροτροχιών. Στον περιβάλλοντα χώρο σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσης πεζοδρομίου σήραγγας τροχιάς 1, από τον σταθμό Σιντριβάνι-Έκθεση έως τον σταθμό Αγ. Σοφία και η χάραξη γραμμής μεταξύ των σταθμών Ανάληψη και Σιντριβάνι-Έκθεση.

Print Friendly, PDF & Email

Μάρτιος 2018

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίων στη βόρεια πρόσβαση, η κατασκευή τοιχίων Η/Μ χώρων και η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και οι εργασίες μεταφοράς του υποσταθμού της ΔΕΗ.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοίχων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση, οι εργασίες κατασκευής δαπέδων και Η/Μ εγκαταστάσεων (σχάρες καλωδίων, ύδρευση, αποχέτευση, εξαερισμός).
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση χώρων υγιεινής με κεραμικά πλακίδια και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (γειώσεις, ύδρευση, αποχέτευση, αυτόματη κατάσβεση, φωτισμός, εξοπλισμός φρεάτων εκτόνωσης).
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και εγκατάστασης κυλιόμενων κλιμάκων.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της ανατολικής εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου 5, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η εφαρμογή χρωματισμών.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (γειώσεις, κατασκευή υδρορροών, φωτισμός, εξοπλισμός και μηχανήματα συνεργείου επισκευών, κατασκευή δικτύου πεπιεσμένου αέρα) και η εγκατάσταση τροχιών στο κτήριο συνεργείου επισκευών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών στο ΚΕΛ και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (σχάρες καλωδίων, πυρόσβεση, ύδρευση). Στον περιβάλλοντα χώρο σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων μόνιμης επένδυσης στο νότιο τμήμα, η κατασκευή τοιχίων της βόρειας περίφραξης καθώς και η κατασκευή δικτύων και φρεατίων στην περιοχή τροχιών μεταξύ συγκροτημάτων Ι και ΙΙ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή βάσης πεζοδρομίων σηράγγων από τον σταθμό ΑΝΑΛΗΨΗ έως τον σταθμό ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ-ΕΚΘΕΣΗ και από τον σταθμό ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως τον σταθμό Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επαναφοράς δικτύων ΟΚΩ, επανεπίχωσης και αποκατάστασης επιφάνειας και εγκατάστασης εγκιβωτισμένων σωλήνων για την αποστράγγιση της σήραγγας.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up