Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Οκτώβριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών και η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή νοτίου φρεατίου αερισμού, υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της εξόδου κινδύνου και προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος μελετών ΟΜ1: στατικών αρχιτεκτονικών και Η/Μ.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο τμήμα του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποδόμηση αρχαιολογικών ευρημάτων σε τμήμα της βόρειας πρόσβασης.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης σήραγγας τροχιάς 1, μέχρι το C/O Σιντριβάνι.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών, η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και η κατασκευή απολήξεων της κύριας πρόσβασης και invert σήραγγας τροχιάς 2, μέχρι το Πανεπιστήμιο.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εργασίες.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής νοτίου φρεατίου και οι εργασίες αποκατάστασης αγωγού ομβρίων Φ 1000.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας, πρόσβασης και δυτικού και ανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 της διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας του σταθμού και φρεατίων της διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή πυράντοχης βαφής στη μεταλλική στέγη, η τοποθέτηση κουφωμάτων, η κατασκευή πλαγιοκάλυψης στη νότια όψη και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση σιδηροτροχιών στο συνεργείο επισκευών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλαγιοκάλυψης στη βόρεια όψη, τοιχοποιίας στο τμήμα IV και V, κεφαλοδέσμων πασσάλων στο νότιο τμήμα και τοιχίων επένδυσης Reckli καθώς και η εφαρμογή πυράντοχης βαφής στη μεταλλική στέγη του τμήματος IV.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη η κατασκευή τοιχίων και πλάκας οροφής, Τμ.ΙΙ: Σε εξέλιξη η κατασκευή κλιμακοστασίου φρέατος αερισμού.
Ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση της ΝΑΤΜ1 (οδ. Ευρυγένους).

Print Friendly, PDF & Email

Σεπτέμβριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής της βόρειας πρόσβασης και αρχαιολογικής ανασκαφής στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκε η απόσπαση αρχαιοτήτων και η αρχαιολογική ανασκαφή συγκεκριμένου βάθους, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο αερισμού εντός του σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο τμήμα του σταθμού.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες Η/Μ.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη η κατασκευή βορείου και νοτίου φρεατίου και η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή του φρεατίου αερισμού 3.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας θεμελίωσης του σταθμού και της διακλάδωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας και η εκσκαφή της ανατολικής πρόσβασης.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μικροπασσάλων θεμελίωσης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και αντιστήριξη της νότιας πρόσβασης του σταθμού, η κατασκευή νοτίου φρέατος αερισμού, περιμετρικών τοιχίων της διασταύρωσης και πλάκας οροφής της διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, στο τμήμα V, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του δυτικού τοιχίου περίφραξης.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ.ΙΙ: Ολοκληρώθηκε η επίχωση. Σε εξέλιξη η κατασκευή οδοστρωσίας Τμ. IV: Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης της σήραγγας ΝΑΤΜ Μουδανίων.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up