Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Νοέμβριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νότιας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντλιοστασίων στη Διακλάδωση και η κατασκευή του βορείου και νοτίου φρεατίου αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της νότιας πρόσβασης και η κατασκευή προσωρινών μικροπασσάλων αντιστήριξης στα φρεάτια του κυρίως σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθαίρεση πασσάλων στον άξονα του σταθμού και τμήματος διαφραγματικού τοίχου στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η απόσπαση του ταφικού οικοδομήματος στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή απολήξεων της κύριας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δαπέδων και η επίχωση της οροφής της κύριας πρόσβασης.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή φρεατίων αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στεγάνωσης φρεατίων αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή φρεατίων αερισμού (αρ. 2&3) και αποδόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Δελφών με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των προσβάσεων, η κατασκευή εσωτερικών κλιμακοστασίων και τοιχίων, η κατασκευή φρεατίου αερισμού 3 και η κατασκευή τοιχοποιίας.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και αντιστήριξη της νότιας πρόσβασης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της νότιας πρόσβασης του σταθμού.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κουφωμάτων, η πλαγιοκάλυψη στην ανατολική και δυτική όψη, καθώς και η εγκατάσταση σιδηροτροχιών στο συνεργείο επισκευών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μαρμαροποδιών στο ΚΕΛ, χρωματισμών στα τμήματα IV και VI καθώς και η κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή της τροχιάς δοκιμών.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 6ου τμήματος της πλάκας οροφής. Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθαίρεση στηθαίων και κεφαλόδεσμων αερισμού. Τμ. ΙΙΙ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης σήραγγας ΝΑΤΜ2 Μουδανιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής και η υδατοστεγάνωσή της.

Print Friendly, PDF & Email

Οκτώβριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών και η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή νοτίου φρεατίου αερισμού, υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της εξόδου κινδύνου και προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη ο έλεγχος μελετών ΟΜ1: στατικών αρχιτεκτονικών και Η/Μ.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο τμήμα του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποδόμηση αρχαιολογικών ευρημάτων σε τμήμα της βόρειας πρόσβασης.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης σήραγγας τροχιάς 1, μέχρι το C/O Σιντριβάνι.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών, η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και η κατασκευή απολήξεων της κύριας πρόσβασης και invert σήραγγας τροχιάς 2, μέχρι το Πανεπιστήμιο.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εργασίες.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή υδατοστεγάνωσης πλάκας οροφής νοτίου φρεατίου και οι εργασίες αποκατάστασης αγωγού ομβρίων Φ 1000.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας, πρόσβασης και δυτικού και ανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 της διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας του σταθμού και φρεατίων της διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή πυράντοχης βαφής στη μεταλλική στέγη, η τοποθέτηση κουφωμάτων, η κατασκευή πλαγιοκάλυψης στη νότια όψη και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση σιδηροτροχιών στο συνεργείο επισκευών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλαγιοκάλυψης στη βόρεια όψη, τοιχοποιίας στο τμήμα IV και V, κεφαλοδέσμων πασσάλων στο νότιο τμήμα και τοιχίων επένδυσης Reckli καθώς και η εφαρμογή πυράντοχης βαφής στη μεταλλική στέγη του τμήματος IV.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη η κατασκευή τοιχίων και πλάκας οροφής, Τμ.ΙΙ: Σε εξέλιξη η κατασκευή κλιμακοστασίου φρέατος αερισμού.
Ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση της ΝΑΤΜ1 (οδ. Ευρυγένους).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up