Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Μάιος 2017

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Αρχαιολογική ανασκαφή σε τμήμα του σταθμού.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -2 και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή της Δ΄κυκλοφοριακής φάσης, η κατασκευή του νοτίου φρεατίου εξαερισμού και η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -2.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας. Σε εξέλιξη η κατασκευή φρεατίου αερισμού 2, κεφαλόδεσμου στο φρεάτιο αερισμού 3, εσωτερικού ανελκυστήρα καθώς και η αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βορειοδυτικού φρεατίου αερισμού και η αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή τελικού επιπέδου, η κατασκευή των φρεατίων αερισμού και της πλάκας θεμελίωσης της πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής, τοιχίων της νότιας πρόσβασης και η υδατοστεγάνωση των τοιχίων της Διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη η κατασκευή του τμήματος της θεμελίωσης του πλυντηρίου εντός του Συγκροτήματος. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση της μεταλλικής κατασκευής, η κατασκευή της πεζογέφυρας, των τοιχίων επένδυσης Reckli και η κατασκευή του τεχνικού έργου της εκβολής των ομβρίων.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επίχωσης. Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες υδατοστεγάνωσης. Τμ.ΙV: Σε εξέλιξη οι εργασίες αποστράγγισης του πυθμένα.

Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στα νότια φρεάτια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη νοτίου φρεατίου.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση της πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2 καθώς και η τοποθέτηση θυρών και η εφαρμογή χρωματισμών στα επίπεδα -1, -2 και -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή αντιστήριξη δυτικής πρόσβασης, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη βορείου και νοτίου φρεατίου και η κατασκευή τοιχοποιίας στα επίπεδα -1 και -2.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2 της διακλάδωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -3 του σταθμού και η κατασκευή κεφαλοδέσμου βορειοανατολικού φρεατίου.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -3. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας επιπέδου -3 και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του ανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -1 του σταθμού.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής του πλυντηρίου συρμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δεξαμενών.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση ΤΒΜ 2.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποξήλωση των δικτύων της σήραγγας track 1 και η αποσυναρμολόγηση ΤΒΜ 1.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη εκσκαφή, αντιστήριξη και κατασκευή μόνιμης επένδυσης.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up