Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Ιούνιος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της νότιας πρόσβασης και η κατασκευή της τοιχοποιίας στο επίπεδο -2.
• Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών κλιμακοστασίων.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές εργασίες στο νοτιοδυτικό φρεάτιο ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στο νοτιοδυτικό φρεάτιο και το βόρειο φρεάτιο αερισμού. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόσπασης στο ανατολικό και δυτικό άκρο του σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της βόρειας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της Δ΄κυκλοφοριακής φάσης και οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στα επίπεδα -1 και -2, ανατολικής εξόδου κινδύνου (β΄τμήμα) και η κατασκευή πασσάλων και κεφαλοδέσμων της δυτικής πρόσβασης του σταθμού (δ΄τμήμα).
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση θυρών στα επίπεδα -1, -2 & -3 και η εγκατάσταση του κεντρικού ανελκυστήρα.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή της δυτικής πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της εξόδου κινδύνου, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη στο φρεάτιο αερισμού 3 και η κατασκευή του ανελκυστήρα και των κλιμακοστασίων του σταθμού.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μεσοπατωμάτων και βορειοανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων τελικού επιπέδου και η κατασκευή της πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων του σταθμού έως την οροφή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων της νότιας πρόσβασης, του νότιου και βόρειου φρεατίου αερισμού, της νότιας πρόσβασης του σταθμού, καθώς και των περιμετρικών τοιχίων της Διασταύρωσης έως το επίπεδο -1.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη η κατασκευή εξωτερικών επιχρισμάτων κτηρίου 1, εσωτερικών χρωματισμών και βαφής της μεταλλικής κατασκευής. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, κατασκευή του φέροντος οργανισμού των τμημάτων V και VI. Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή τοιχοποιίας στο ΚΕΛ και η κατασκευή της γέφυρας των τρένων.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η κατασκευή αντλιοστασίων των σηράγγων.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται επίχωση της πλάκας οροφής. Τμ.ΙΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και κατασκευής μόνιμης επένδυσης.
Σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή της ΝΑΤΜ 2.

Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2017

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Αρχαιολογική ανασκαφή σε τμήμα του σταθμού.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -2 και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή της Δ΄κυκλοφοριακής φάσης, η κατασκευή του νοτίου φρεατίου εξαερισμού και η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -2.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας. Σε εξέλιξη η κατασκευή φρεατίου αερισμού 2, κεφαλόδεσμου στο φρεάτιο αερισμού 3, εσωτερικού ανελκυστήρα καθώς και η αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βορειοδυτικού φρεατίου αερισμού και η αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή τελικού επιπέδου, η κατασκευή των φρεατίων αερισμού και της πλάκας θεμελίωσης της πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής, τοιχίων της νότιας πρόσβασης και η υδατοστεγάνωση των τοιχίων της Διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη η κατασκευή του τμήματος της θεμελίωσης του πλυντηρίου εντός του Συγκροτήματος. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση της μεταλλικής κατασκευής, η κατασκευή της πεζογέφυρας, των τοιχίων επένδυσης Reckli και η κατασκευή του τεχνικού έργου της εκβολής των ομβρίων.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επίχωσης. Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες υδατοστεγάνωσης. Τμ.ΙV: Σε εξέλιξη οι εργασίες αποστράγγισης του πυθμένα.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up