Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Ιανουάριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του αντλιοστασίου και η τοποθέτηση αντηρίδων στο βόρειο φρεάτιο.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της εξόδου κινδύνου και των κλιμακοστασίων της αποβάθρας, αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων καθώς και οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του νοτίου φρέατος αερισμού.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής της δυτικής εξόδου κινδύνου και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση της επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΊΔΗΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 και των επιχρισμάτων στο επίπεδο -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της αποβάθρας, υλοποιήθηκε η Δ΄ κυκλοφοριακή φάσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης της δυτικής πρόσβασης.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εφαρμογή της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκλήρωση κατασκευής των πασσάλων αντιστήριξης των φρεατίων ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του επιπέδου -2.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του σταθμού.
• Αμαξοστάσιο: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του πλυντηρίου των συρμών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες χρωματισμών στα επίπεδα -3 και -2. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του τμήματος V, I καθώς και της πλάκας επιπέδου -1. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων επένδυσης πασσάλων στο νότιο τμήμα ενώ ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές εργασίες στην περιοχή της εισόδου του αμαξοστασίου.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από τον σταθμό «Πατρίκιος» έως τον σταθμό «Ανάληψη». Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της σήραγγας ΤΒΜ1 εντός του σταθμού «Πατρίκιος» με προορισμό τον σταθμό «Ανάληψη»
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων, υποστυλωμάτων και υδατοστεγάνωσης. Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες για την εφαρμογή της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης.

Print Friendly, PDF & Email

Δεκέμβριος 2016

• Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης του βορείου τμήματος.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης των προσωρινών ανοιγμάτων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Έναρξη εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προετοιμασίας για την είσοδο του ΤΒΜ2, στη διασταύρωση ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εφαρμογή της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής, στη Διακλάδωση και οι εκσκαφή του επιπέδου -1 του σταθμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη των δίδυμων σηράγγων από τον σταθμό «Ν. Ελβετία» έως τον σταθμό «Πατρίκιος». Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από τον σταθμό «Πατρίκιος» έως τον σταθμό «Ανάληψη».
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up