Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Σεπτέμβριος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής της βόρειας πρόσβασης και αρχαιολογικής ανασκαφής στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκε η απόσπαση αρχαιοτήτων και η αρχαιολογική ανασκαφή συγκεκριμένου βάθους, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο αερισμού εντός του σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο τμήμα του σταθμού.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη οι εργασίες Η/Μ.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη η κατασκευή βορείου και νοτίου φρεατίου και η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή του φρεατίου αερισμού 3.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας θεμελίωσης του σταθμού και της διακλάδωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας και η εκσκαφή της ανατολικής πρόσβασης.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μικροπασσάλων θεμελίωσης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και αντιστήριξη της νότιας πρόσβασης του σταθμού, η κατασκευή νοτίου φρέατος αερισμού, περιμετρικών τοιχίων της διασταύρωσης και πλάκας οροφής της διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, στο τμήμα V, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του δυτικού τοιχίου περίφραξης.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ.ΙΙ: Ολοκληρώθηκε η επίχωση. Σε εξέλιξη η κατασκευή οδοστρωσίας Τμ. IV: Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης της σήραγγας ΝΑΤΜ Μουδανίων.

Print Friendly, PDF & Email

Αύγουστος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της βόρειας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του νοτιοδυτικού φρεατίου και του βορείου φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στο ανατολικό και δυτικό άκρο του σταθμού.
• Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η απόσπαση αρχαιολογικών ευρημάτων στη βόρεια και νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων και η κατασκευή πασσάλων και κεφαλόδεσμου στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της δυτικής πρόσβασης του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της δυτικής πρόσβασης του σταθμού.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση εγκιβωτισμένων σωλήνων διέλευσης καλωδίων και οι εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στο φρεάτιο αερισμού 3.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης της πλάκας οροφής της διακλάδωσης.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίων εξόδου κινδύνου.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλόδεσμου νότιας πρόσβασης, του βορείου φρεατίου αερισμού και περιμετρικών τοιχίων της διασταύρωσης επιπέδου -2.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μαρμαροποδιών. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης μεταλλικής κατασκευής, χρωματισμών στο κτήριο 9, τοιχοποιίας στο τμήμα V.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι. Κατασκευή μόνιμης επένδυσης ΝΑΤΜ Τμ.ΙΙ: Σε εξέλιξη η επίχωση, Τμ. IV: Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης.
Ολοκλήρωση διάνοιξης της ΝΑΤΜ2.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up