Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Ιούνιος 2007

  • Ξεκίνησε η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στο φρέαρ εκκίνησης ΤΒΜ στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και η τοποθέτηση οργάνων για την γεωμηχανική παρακολούθηση. Ως τις αρχές του επόμενου έτους τα Μηχανήματα Διάνοιξης Σηράγγων θα αφιχθούν στην πόλη για να συναρμολογηθούν υπογείως και να ξεκινήσουν την κατασκευή 2 ανεξάρτητων σηράγγων της γραμμής του Μετρό.
  • Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της Γενικής Οριστικής Μελέτης του Έργου και οι μελέτες για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις παρακάμψεις δικτύων κοινής ωφέλειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκρίσεις του δεύτερου σταδίου, καθώς και των μελετών εφαρμογής.
Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2007

  • Συνεχίζονται οι προκαταρκτικές εργασίες (μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικές έρευνες) σε όλο το μήκος του δικτύου.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up