Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Οκτώβριος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στο νοτιοανατολικό και το νότιο φρεάτιο καθώς και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης βορείου τμήματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται στο νότιο τμήμα.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης, η τοποθέτηση αντηρίδων στο βόρειο φρεάτιο, η κατασκευή αγκυρίων στο νοτιοδυτικό φρεάτιο αερισμού και τη βόρεια πρόσβαση. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση και το νοτιοδυτικό φρεάτιο ενώ ολοκληρώθηκε στο βορειοδυτικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας πυθμένα και η κυκλοφοριακή παράκαμψη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της αποβάθρας ενώ ξεκίνησε η κατασκευή των πασσάλων στη νότια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων του επιπέδου -2 έως το επίπεδο -1, η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 καθώς και του βορείου φρεατίου αερισμού.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής του βορείου φρεατίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στη διασταύρωση για την είσοδο των ΤΒΜ, οι εργασίες κατασκευής της πλάκας -1 του βορείου φρεατίου καθώς και της ανατολικής πρόσβασης.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υπόγειας αντηρίδας jet grouting.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του μόνιμου περιμετρικού κελύφους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής και των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης των προσβάσεων.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμων των πασσάλων στην περιοχή του πλυντηρίου συρμών.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμων, εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης Τμ.ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.
Print Friendly, PDF & Email

Σεπτέμβριος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα ενώ ξεκίνησε η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοιχοποιίας.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής του βορείου φρεατίου καθώς και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό 25ης Μαρτίου και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής σταθμού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή της πλάκας οροφής.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
  Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Εργασίες τοιχοποιίας στο επίπεδο 0 και επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2.
  Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην περιοχή της εισόδου του Αμαξοστασίου.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμων. Τμ.ΙΙΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διευθέτησης της περιφερειακής τάφρου.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up