Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Απρίλιος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στα νότια φρεάτια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη νοτίου φρεατίου.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση της πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση της επιφάνειας των διαφραγματικών τοίχων.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2 καθώς και η τοποθέτηση θυρών και η εφαρμογή χρωματισμών στα επίπεδα -1, -2 και -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή αντιστήριξη δυτικής πρόσβασης, η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη βορείου και νοτίου φρεατίου και η κατασκευή τοιχοποιίας στα επίπεδα -1 και -2.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2 της διακλάδωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -3 του σταθμού και η κατασκευή κεφαλοδέσμου βορειοανατολικού φρεατίου.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -3. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας επιπέδου -3 και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του ανατολικού φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -1 του σταθμού.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής του πλυντηρίου συρμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δεξαμενών.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση ΤΒΜ 2.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποξήλωση των δικτύων της σήραγγας track 1 και η αποσυναρμολόγηση ΤΒΜ 1.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη εκσκαφή, αντιστήριξη και κατασκευή μόνιμης επένδυσης.

Print Friendly, PDF & Email

Μάρτιος 2017

• Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βορείων φρεατίων και τοιχοποιίας στο επίπεδο -2 και η εκσκαφή νοτιοδυτικού φρεατίου.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε κατασκευή πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της αποβάθρας.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας εξαερισμού ΝΑΤΜ.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δυτικής πρόσβασης, ανατολικής εξόδου κινδύνου, τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 καθώς και η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του νοτίου φρεατίου αερισμού.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -4 και η τοποθέτηση θυρών στα επίπεδα -2 και -3.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή δυτικής πρόσβασης, η κατασκευή τοιχοποιίας και κεφαλοδέσμων βορείου και νοτίου φρεατίου.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή εσωτερικού πώματος για την είσοδο του ΤΒΜ1.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 της διακλάδωσης, και η εκσκαφή -2 του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -2 της διακλάδωσης καθώς και η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2 της διακλάδωσης και του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεσοπατώματος στο επίπεδο -1, πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης φρεατίων και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και της αποβάθρας.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων του σταθμού έως το επίπεδο -1 καθώς και των τοιχίων της αποβάθρας.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάθρων της γέφυρας τρένων, η κατασκευή κεφαλόδεσμων στο νότιο τμήμα και της πλάκας οροφής του πλυντηρίου συρμών.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη των δύο σηράγγων από τον Σταθμό «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» έως τον σταθμό «Ν. Ελβετία».
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποξήλωση των δικτύων της σήραγγας track 2 και η κατασκευή αντλιοστασίων σηράγγων.
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων δευτέρου επιπέδου, υποστυλωμάτων και πλάκας οροφής. Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμων. Τμ. ΙV: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης.
Ολοκληρώθηκε η Β΄φάση εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σήραγγας ΝΑΤΜ1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της ΝΑΤΜ2.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up