Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Σεπτέμβριος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα ενώ ξεκίνησε η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοιχοποιίας.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής του βορείου φρεατίου καθώς και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό 25ης Μαρτίου και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας οροφής σταθμού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή της πλάκας οροφής.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
  Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Εργασίες τοιχοποιίας στο επίπεδο 0 και επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2.
  Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην περιοχή της εισόδου του Αμαξοστασίου.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμων. Τμ.ΙΙΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διευθέτησης της περιφερειακής τάφρου.
Print Friendly, PDF & Email

Αύγουστος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης στα φρεάτια και η εκτροπή του παντοροϊκου δικτύου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της βόρειας πρόσβασης (αγκύρια, αντηρίδες).
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης καθώς και η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση καθώς και οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο νότιο φρέαρ αερισμού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας -2.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των φρεατίων Η/Μ οδεύσεων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ από τον σταθμό «Βούλγαρη» προς τη διακλάδωση «Πατρικίου».
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στο τμήμα επί της οδού Αλλατίνη.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up