Πρόοδος έργου

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Ιούνιος 2016

 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του τελικού επιπέδου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκλήρωση της κατασκευής της πλάκας -2. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του τελικού επιπέδου.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή αντιστήριξη της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας πυθμένα και υδατοστεγάνωσης των τοιχίων άνωθεν της πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στη διασταύρωση για την είσοδο των ΤΒΜ.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού καθώς και η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -2. Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φέροντος οργανισμού του κτηρίου 6.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.
Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2016

 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων του τελικού επιπέδου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκλήρωση εκσκαφής επιπέδου -2 του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας -2. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή της βόρειας πρόσβασης, του βόρειου φρεατίου αερισμού και της εξόδου κινδύνου.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης και η εκσκαφή της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ:  Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας πυθμένα.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροπασσάλων αντιστήριξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων και παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής ισογείου και υποστυλωμάτων του 1ου ορόφου καθώς και η ανέγερση του μεταλλικού τμήματος του κτηρίου. Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή φέροντος οργανισμού του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας των κτηρίων 2 και 9. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τοίχων επένδυσης πασσάλων καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στον περιβάλλοντα χώρο.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης και κεφαλόδεσμων της σήραγγας. Επίσης, πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης αντηρίδων.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up