Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Δεκέμβριος 2016

• Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης του βορείου τμήματος.
• Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης των προσωρινών ανοιγμάτων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Έναρξη εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προετοιμασίας για την είσοδο του ΤΒΜ2, στη διασταύρωση ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εφαρμογή της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής, στη Διακλάδωση και οι εκσκαφή του επιπέδου -1 του σταθμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 του σταθμού.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -1 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη των δίδυμων σηράγγων από τον σταθμό «Ν. Ελβετία» έως τον σταθμό «Πατρίκιος». Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από τον σταθμό «Πατρίκιος» έως τον σταθμό «Ανάληψη».
• Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα.

Print Friendly, PDF & Email

Νοέμβριος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο-1.
 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μικροπασσάλων θεμελίωσης του νοτίου τμήματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης στο βόρειο τμήμα.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη βόρεια πρόσβαση και το βορειοδυτικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πασσάλων στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης, των τοιχίων του βορείου φρέατος καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφή στη νότια πρόσβαση.
 • Διασταύρωση ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το κλείσιμο των προσωρινών ανοιγμάτων των πλακών.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκλήρωση έργων πολιτικού μηχανικού.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τοιχίων του επιπέδου -2 και η πλάκα επιπέδου -1. Σε εξέλιξη η κατασκευή των τοιχίων επιπέδου -1 και του βορείου φρεατίου και η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε το κλείσιμο των ανοιγμάτων των πλακών του βορείου φρεατίου.
 • Σταθμός & Διακλάδωση ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Σε εξέλιξη η κατασκευή της πλάκας οροφής στη διακλάδωση, των πασσάλων αντιστήριξης στο ανατολικό φρεάτιο αερισμού και η εκσκαφή του επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής. Σε εξέλιξη η εκσκαφή επιπέδου -1.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη (κατασκευή αγκυρίων 5ης – 6ης σειράς) σε μικρό τμήμα του σταθμού καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης σε τμήμα της πλάκας θεμελίωσης.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο +1. Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον περιβάλλοντα χώρο.
 • Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ2 από το σταθμό Βούλγαρη προς τη διακλάδωση Πατρικίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ1 από τον σταθμό Βούλγαρη προς τη διακλάδωση Πατρικίου καθώς και η κατασκευή jet grouting στο μεσοδιάστημα «Πατρικίου – Ανάληψη».
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης σε τμήμα της πλάκας πυθμένα Τμ.ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σήραγγας ΝΑΤΜ.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up