Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Αύγουστος 2016

 • Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης στα φρεάτια και η εκτροπή του παντοροϊκου δικτύου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της βόρειας πρόσβασης (αγκύρια, αντηρίδες).
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης καθώς και η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη κυκλοφοριακή φάση καθώς και οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο νότιο φρέαρ αερισμού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της πλάκας -2.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των φρεατίων Η/Μ οδεύσεων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας πυθμένα.
 • Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ από τον σταθμό «Βούλγαρη» προς τη διακλάδωση «Πατρικίου».
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. ΙΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στο τμήμα επί της οδού Αλλατίνη.
Print Friendly, PDF & Email

Ιούλιος 2016

 • Διακλάδωση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αντηρίδων στο τελικό επίπεδο -2.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ:Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των τοιχίων του επιπέδου -3 έως το επίπεδο -2 καθώς και η κατασκευή της αποβάθρας.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των μικροπασσάλων θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του αντλιοστασίου.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε βρίσκεται η κατασκευή του μόνιμου περιμετρικού κελύφους με διαφραγματικούς τοίχους.
 • Σταθμός & Διασταύρωση Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ: Στο κτηριακό συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στον περιβάλλοντα χώρο.
 • Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη των σηράγγων ΤΒΜ, από το σταθμό Ν. Ελβετία προς το σταθμό Βούλγαρη.
 • Σήραγγα Ανοιχτού Ορύγματος: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και τοποθέτηση αντηρίδων αντιστήριξης. Τμ. ΙΙ: Σε εξέλιξη η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης. Τμ. ΙΙΙ: Εργασίες εκσκαφής. Τμ. ΙV: Κατασκευή τελικής επένδυσης σήραγγας από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up