Πρόοδος έργου

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Πρόοδος έργου Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής δίκτυο Μετρό, γίνεται πραγματικότητα. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης εργάζονται καθημερινά περισσότερα από 650 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναπτύξει συνολικά 16 εργοταξιακούς χώρους στην πόλη.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, με 9,6 χλμ. γραμμής, θα διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς, 18 υπέρ-αυτόματους συρμούς τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως κλιματιζόμενους και συστήματα αυτόματων θυρών επί των αποβάθρων κάθε σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Θα δημιουργηθεί επίσης αμαξοστάσιο στης περιοχή της Πυλαίας, έκτασης 50.000 τμ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενσωματώνοντας στην κατασκευή του τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης αναμφισβήτητα θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο Μετρό στην Ευρώπη.

Πρόοδος έργου

Φεβρουάριος 2018

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε υλοποίηση της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης και οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής απολήξεων των φρεατίων.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη βόρεια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης και Η/Μ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση Ε΄κυκλοφοριακής φάσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση κεντρικής νησίδας επί της Λεωφ. Καραμανλή.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας και η υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου ΔΕΗ στον σταθμό και η κατασκευή τοιχοποιίας διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης του μεταλλικού κτηρίου, η κατασκευή επιχρισμάτων στο πλυντήριο συρμών και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή πυράντοχης βαφής μεταλλικής στέγης, η κατασκευή τοιχοποιίας, επιχρισμάτων και η εφαρμογή χρωματισμών, καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υποδομής Η/Μ διελεύσεων και η επίχωση μεταξύ συγκροτημάτων Ι και ΙΙ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσης πεζοδρομίων σηράγγων από τον σταθμό Ανάληψη έως τη Διασταύρωση Σιντριβάνι.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σφράγισης αρμών.

Print Friendly, PDF & Email

Ιανουάριος 2018

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης, οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και οι ΗΜ εγκαταστάσεις (δίκτυο αποχέτευσης).
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της βόρειας πρόσβασης και η εκσκαφή και κατασκευή προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης και η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες πλησίον των εργασιών μικροπασσάλων αντιστήριξης, στα φρεάτια του κυρίως σταθμού, και των παρακάμψεων των δικτύων ΟΚΩ, στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απόσπασης του ταφικού οικοδομήματος στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών, τοποθέτησης θυρών καθώς και εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης τελικού επιπέδου στη νότια πρόσβαση.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής στεγάνωσης φρεατίων και προσβάσεων, δαπέδων και ΗΜ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγκαταστάσεις ΗΜ και οι εργασίες για την υλοποίηση της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή δαπέδων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών, κλιμακοστασίου στο φρεάτιο αερισμού 3 καθώς και οι εγκαταστάσεις ΗΜ.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή ανατολικής εξόδου κινδύνου, η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και η κατασκευή κλιμακοστασίων και πεζοδρομίων στη διακλάδωση.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιών και οι εργασίες επανεπίχωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κουφωμάτων, η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, η μόνωση δώματος και οι εγκαταστάσεις ΗΜ (σχάρες καλωδίων, αποχέτευση). Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών, η τοποθέτηση πετασμάτων και θυρών στο ΚΕΛ, η κατασκευή αποβάθρας και στηθαίων στο τμήμα VI, η εφαρμογή πυράντοχης βαφής μεταλλικής κατασκευής στο τμήμα IV και η διάστρωση σωλήνων ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης στις αποβάθρες. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δικτύων και φρεατίων στην περιοχή τροχιών μεταξύ κτηρίου 1 και ΚΕΛ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης σηράγγων και κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης σηράγγων από τον σταθμό Ανάληψη έως τον σταθμό Αγίας Σοφίας.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης (τμ. ΙΙ, ΙΙΙ, V) και αποκατάστασης ΟΚΩ (II, III).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up