Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Μάιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 και η αποξήλωση 2ης σειράς μεταλλικών αντηρίδων.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλευρικών επεκτάσεων (προσβάσεις). Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων.
• 1η Διασταύρωση σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή εργοταξιακών εγκαταστάσεων ΤΒΜ.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη τελικού επιπέδου στο τμήμα 10. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχίων στο τμήμα 6 και η κατασκευή πλάκας πυθμένα στο τμήμα 7.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη η κατασκευή της σήραγγας ΤΒΜ2, στο τμήμα «Μίκρα – Ν. Κρήνη» και η συναρμολόγηση του δεύτερου μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ).
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email

Απρίλιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης και υδατοστεγάνωσης στο επίπεδο -3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1.
• Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή βόρειας.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση και κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων στο επίπεδο -2. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και της αποβάθρας.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας πυθμένα στο τμήμα 6.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η συναρμολόγηση του πρώτου μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ).
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up