Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Νοέμβριος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -2.
 • Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1. Σε εξέλιξη η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και η αφαίρεση αντηρίδων 2ου επιπέδου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης.
 • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -2.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
 • 1η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση των περιμετρικών τοιχίων και η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης.
 • 2η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη η κατασκευή αγκυρίων τελικού επιπέδου.
 • Επίσταθμος Μίκρα: Τμήμα 01: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αντηρίδων 2ου επιπέδου. Τμήμα 03 – 05:Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγκυρίων της 3ης σειράς και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή έως την 4η σειρά. Τμήμα 08 – 09: Σε εξέλιξη η εκσκαφή έως το 2ο επίπεδο.
 • Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email

Οκτώβριος 2016

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση των τοιχίων από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της αποβάθρας.
 • Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η υδατοστεγάνωση των τοιχίων από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ικριωμάτων και ξυλότυπου για την κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων 3ου επιπέδου και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το τελικό επίπεδο.
 • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 1ου επιπέδου.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας.
 • 1η Διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως των πυθμένα καθώς και η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου.
 • 2η Διασταύρωση Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή έως το τελευταίο επίπεδο αγκυρίων και η κατασκευή όλων των αγκυρίων πλην του τελικού.
 • Επίσταθμος Μίκρα: Τμήμα 01: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αντηρίδων 1ου επιπέδου και η εκσκαφή για την τοποθέτηση 2ης σειράς αντηρίδων και την κατασκευή της 1ης σειράς αγκυρίων. Τμήμα 03 – 05:Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγκυρίων της 2ης σειράς και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της 3ης σειράς. Τμήμα 06 – 10: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος έως το τελικό επίπεδο.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up