Επέκταση προς Καλαμαριά

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» 2007 -2013
(ΕΠ – Μακεδονία – Θράκη)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επέκταση προς Καλαμαριά

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης επεκτείνεται προς τη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, με 5 νέους Σταθμούς και 4,78 χλμ. υπόγειας γραμμής. Αναλυτικότερα, το έργο της κατασκευής της πρώτης επέκτασης προς Καλαμαριά δημοπρατήθηκε στις 6 Μαΐου 2009, ενώ η Σύμβαση επέκτασης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2013 με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 518 εκ. €. (400 εκ. € αφορούν στην υπογραφείσα σύμβαση). Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και  το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δανειοδοτείται από την ΕΤΕπ. Τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες του Σταθμού ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ, στην επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, που αποτελεί το δεύτερο εργοτάξιο μετά από το φρέαρ εκκίνησης των ΤΒΜ (μετροπόντικα).

Επίσης, προβλέπονται οι υποδομές για τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής προς Αεροδρόμιο, καθώς και η κατασκευή οργανωμένου χώρου Μετεπιβίβασης από τις λεωφορειακές γραμμές στον Σταθμό ΜΙΚΡΑ. Προγραμματίζεται παράλληλα και η κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στην ίδια θέση.

Με τη λειτουργία της επέκτασης, θα εξυπηρετούνται περισσότεροι από 65.000 επιβάτες, μειώνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των μετακινούμενων οχημάτων, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό θα αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Πρόοδος έργου

Δεκέμβριος 2016

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -2 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας -2.
• Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1 καθώς και η κατασκευή της πλάκας -1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από το επίπεδο -1 έως το επίπεδο οροφής.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου και των περιμετρικών τοιχίων καθώς και η κατασκευή αντλιοστασίου.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα πυθμένα έως το επίπεδο -2.
• 1η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας πυθμένα και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή περιμετρικών τοιχίων.
• 2η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές έως το τελικό επίπεδο και σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση του τελικού επιπέδου και των περιμετρικών τοιχίων.
• Επίσταθμος Μίκρα: Τμήματα 1-2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του 4ου επιπέδου. Τμήματα 4-5:Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή. Τμήματα 7-8: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των αγκυρίων της 2ης σειράς.
• Τερματικό Φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.

Print Friendly, PDF & Email

Νοέμβριος 2016

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -2.
  • Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1. Σε εξέλιξη η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και η αφαίρεση αντηρίδων 2ου επιπέδου.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης.
  • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -2.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1.
  • 1η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση των περιμετρικών τοιχίων και η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης.
  • 2η Διασταύρωση & τμήμα σταθμού ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη η κατασκευή αγκυρίων τελικού επιπέδου.
  • Επίσταθμος Μίκρα: Τμήμα 01: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση αντηρίδων 2ου επιπέδου. Τμήμα 03 – 05:Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγκυρίων της 3ης σειράς και σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή έως την 4η σειρά. Τμήμα 08 – 09: Σε εξέλιξη η εκσκαφή έως το 2ο επίπεδο.
  • Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up