Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οκτώβριος 2017

• Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, ξεκίνησε η ανέγερση ιστών Catenary.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκε η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Νοταρά ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται από την οδό Νοταρά έως τη Φίλωνος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση ιστών Catenary.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Νοταρά ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται από την οδό Νοταρά μέχρι τη Φίλωνος. Επίσης, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση του νέου ΥΣ.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της διάβασης Τζαβέλλα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης ιστών Catenary.
Από την οδό Ευριπίδου μέχρι τη Τζαβέλλα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Ανδρούτσου, και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι την Ευριπίδου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης 34ου ΣΠ και στον κόμβο Τζαβέλλα.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email

Σεπτέμβριος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, από την οδό Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στα πεζοδρόμια και ασφαλτικών στο οδόστρωμα, το οποίο σταδιακά αποδίδεται στην κυκλοφορία.
• Στη γέφυρα Παπανδρέου και την οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση στο οδόστρωμα.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχουν ολοκληρωθεί οι επιστρώσεις της πεζογέφυρας και έχει αποδοθεί σε χρήση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη λοιπές εργασίες για την ολοκλήρωση της πεζογέφυρας.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οδοφωτισμού από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως τη Φίλωνος.
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος από την οδό Τσαμαδού έως τη Βενιζέλου.

• Στην Ακτή Ποσειδώνος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ και αρχαιολογικής ανασκαφής στην περιοχή της τερματικής στάσης.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι την οδό Ανδρούτσου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης 34ου ΣΠ.
• Στο Σύνταγμα, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες εργασίες ΟΚΩ και διαμόρφωσης στο δυτικό πεζοδρόμιο Λ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Όθωνος.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up