Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιούνιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, από την Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλτικών.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχει ανεγερθεί ο φορέας του παρακείμενου ανελκυστήρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης της πεζογέφυρας.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές ανασκαφές από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Νοταρά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη από την οδό Νοταρά μέχρι τη Φίλωνος, στο πεζοδρόμιο του Τινάνειου κήπου και στη θέση του νέου Υ/Σ (στο Ρολόι).
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην περιοχή της Ιπποδαμείας.
• Στην Ακτή Ποσειδώνος, έχουν εφαρμοσθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την οδό 34ου Συντάγματος, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου και ασφαλτοστρώσεων και έχει αποδοθεί το πλήρες οδόστρωμα σε κανονική κυκλοφορία. Σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, στο απέναντι και προσκείμενο πεζοδρόμιο.
Από την οδό Δεληγιώργη μέχρι την Τζαβέλλα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου. Η περιοχή ασφαλτοστρώθηκε και αποδόθηκε σε κυκλοφορία, καθώς επίσης αποδόθηκε σε κυκλοφορία και ο κλάδος καθόδου από την Λαμπράκη στην Ομ. Σκυλίτση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Ομ. Σκυλίτση.
• Στη στάση ΣΕΦ και στην πλατεία Αλικάκου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου και άμεσα θα ολοκληρωθούν τα ασφαλτικά έργα, από την οδό Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου, ώστε το τμήμα αυτό να αποδοθεί σε κανονική κυκλοφορία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων του κλιμακοστασίου διασύνδεσης της στάσης Καραϊσκάκη με την υπόγεια διάβαση.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχει ανεγερθεί ο μεταλλικός φορέας και ξεκίνησαν οι εργασίες ολοκλήρωσης της πεζογέφυρας διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού σε όλο το απέναντι πεζοδρόμιο, στο προσκείμενο από την οδό Λαμπράκη μέχρι την Ηρώων Πολυτεχνείου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Κοραή (Δημαρχείο). Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοφωτισμού στην ίδια περιοχή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο πεζοδρόμιο του Τινάνειου κήπου.
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου από τη στάση Ιπποδαμείας μέχρι την αρχή της οδού Ομ. Σκυλίτση καθώς και οι εργασίες ΠΜ & Η/Μ υποδομών της στάσης Ιπποδαμείας.
• Στην Ακτή Ποσειδώνος, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, σε συνδυασμό με σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή τροχιοδρόμου.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την οδό 34ου Συντάγματος, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο, έχει ασφαλτοστρωθεί το μισό πλάτος του δρόμου στο οποίο εκτελούνται εργασίες και αποδόθηκε σε κυκλοφορία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την κατασκευή του τροχιοδρόμου και του αστικού σχεδιασμού στο υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος.
Από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι τη Δεληγιώργη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ΟΚΩ και κατασκευής τροχιοδρόμου. Από την οδό Δεληγιώργη μέχρι την Τζαβέλλα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου, η περιοχή ασφαλτοστρώθηκε και αποδόθηκε σε κυκλοφορία. Σε κυκλοφορία, επίσης, αποδόθηκε και ο κλάδος καθόδου από την οδό Λαμπράκη στην Ομ. Σκυλίτση. Στην ίδια περιοχή, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού και έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές ΠΜ και Η/Μ της στάσης Ομ. Σκυλίτση.
(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up