Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σεπτέμβριος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, από την οδό Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στα πεζοδρόμια και ασφαλτικών στο οδόστρωμα, το οποίο σταδιακά αποδίδεται στην κυκλοφορία.
• Στη γέφυρα Παπανδρέου και την οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση στο οδόστρωμα.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχουν ολοκληρωθεί οι επιστρώσεις της πεζογέφυρας και έχει αποδοθεί σε χρήση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη λοιπές εργασίες για την ολοκλήρωση της πεζογέφυρας.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οδοφωτισμού από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως τη Φίλωνος.
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος από την οδό Τσαμαδού έως τη Βενιζέλου.

• Στην Ακτή Ποσειδώνος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ και αρχαιολογικής ανασκαφής στην περιοχή της τερματικής στάσης.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού, από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι την οδό Ανδρούτσου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης 34ου ΣΠ.
• Στο Σύνταγμα, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες εργασίες ΟΚΩ και διαμόρφωσης στο δυτικό πεζοδρόμιο Λ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Όθωνος.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email

Αύγουστος 2017

• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην οδό Φίλωνος, στο πεζοδρόμιο του Τιτάνειου κήπου και στη θέση του νέου Υ/Σ.
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αστικού σχεδιασμού και επανασχεδιασμού του οδοστρώματος κυκλοφορίας στην περιοχή της στάσης Ιπποδαμείας.

• Στην Ακτή Ποσειδώνος, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή επιδομής τροχιοδρόμου.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι πριν την Τζαβέλλα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου και ασφαλτοστρώσεων και έχει αποδοθεί το πλήρες οδόστρωμα σε κανονική κυκλοφορία.
Από την οδό 34ου Συντάγματος μέχρι την οδό Ανδρούτσου, ολοκληρώνονται οι εργασίες ΟΚΩ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αστικού σχεδιασμού.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up