Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μάρτιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές ΠΜ και ΗΜ καθώς και ο αστικός σχεδιασμός της στάσης.
• Στη γέφυρα Παπανδρέου και την Μικράς Ασίας, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού και ασφαλτικών και έχει, πλέον, αποδοθεί στην κυκλοφορία το πλήρες οδόστρωμα.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού από την οδό Αλκιβιάδου μέχρι την Ηρώων Πολυτεχνείου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Κοραή (Δημαρχείο).
• Στην Ακτή Ποσειδώνος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του τροχιοδρόμου (προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΗΛΠΑΠ, οδοφωτισμού κ.λπ.).
• Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή τροχιοδρόμου από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την οδό 34ου Συντάγματος (προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ.). Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές ΠΜ και ΗΜ της στάσης Ομηρίδου Σκυλίτση.
(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email

Φεβρουάριος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από τη στάση Ν. Φάληρο μέχρι την οδό Καραολή. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επιδομής του τροχιοδρόμου από την οδό Καραολή μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου.
• Στη γέφυρα Παπανδρέου, προγραμματίζεται άμεση έναρξη (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κατασκευή) του πολυκάναλου.
• Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε η επιδομή του pocket και σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση σιδηροτροχιών.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στις περιοχές τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι τη Φίλωνος και στη θέση κατασκευής του Υ/Σ (στο Ρολόι).
• Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ΟΚΩ στον κόμβο με την οδό Β. Γεωργίου.
• Στην Ακτή Ποσειδώνος, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up