Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Απρίλιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίου διασύνδεσης της στάσης Καραϊσκάκη με την υπόγεια πεζοδιάβαση.
• Στη γέφυρα Λαμπράκη σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πεζογέφυρας διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου.
• Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε ο τροχιόδρομος από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οδοφωτισμού στο προσκείμενο από Γρ. Λαμπράκη μέχρι την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
• Στην οδό Ομ. Σκυλίτση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού, από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την 34ου Συντάγματος.
(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email

Μάρτιος 2017

• Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές ΠΜ και ΗΜ καθώς και ο αστικός σχεδιασμός της στάσης.
• Στη γέφυρα Παπανδρέου και την Μικράς Ασίας, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού και ασφαλτικών και έχει, πλέον, αποδοθεί στην κυκλοφορία το πλήρες οδόστρωμα.
• Στην οδό Βασ. Γεωργίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού από την οδό Αλκιβιάδου μέχρι την Ηρώων Πολυτεχνείου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Κοραή (Δημαρχείο).
• Στην Ακτή Ποσειδώνος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του τροχιοδρόμου (προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΗΛΠΑΠ, οδοφωτισμού κ.λπ.).
• Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή τροχιοδρόμου από την πλατεία Ιπποδαμείας μέχρι την οδό 34ου Συντάγματος (προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ.). Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές ΠΜ και ΗΜ της στάσης Ομηρίδου Σκυλίτση.
(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up