Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αύγουστος 2016

 • Στην οδό Μικράς Ασίας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου στη γέφυρα Παπανδρέου.
 • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε η κατασκευή τροχιοδρόμου από την αναστροφή μέχρι την οδό Βενιζέλου καθώς και ο αστικός σχεδιασμός των στάσεων Λαμπράκη και Ευαγγελιστρίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την οδό Βενιζέλου μέχρι την Βασ. Γεωργίου και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο υπόλοιπο προσκείμενο πεζοδρόμιο στην προαναφερόμενη περιοχή.
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ΟΚΩ (κάθετες διαβάσεις ΔΕΗ), οι εργασίες μετατόπισης αγωγού ομβρίων, στον κόμβο Β. Γεωργίου και Εθν. Αντιστάσεως και οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου (Γεωργίου έως Πραξιτέλους). Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή από την οδό Πραξιτέλους έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Ιπποδαμείας προς την Γεωργίου και ο αστικός σχεδιασμός στο προσκείμενο πεζοδρόμιο. Επίσης, ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της στάσης Ιπποδαμείας.
 • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου και ανακατασκευής της στάσης.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email

Ιούλιος 2016

 • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε ο αστικός σχεδιασμός της στάσης Λαμπράκη καθώς και ο τροχιόδρομος από την οδό Διστόμου μέχρι την οδό Βενιζέλου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την αρχή της οδού Λαμπράκη μέχρι την οδό Διστόμου, οι εργασίες κατασκευής της στάσης Ευαγγελίστρια καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο υπόλοιπο προσκείμενο πεζοδρόμιο (Βενιζέλου – Γεωργίου).
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής τροχιοδρόμου και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ΟΚΩ (κάθετες διαβάσεις ΔΕΗ) και μετατόπισης αγωγού ομβρίων στον κόμβο Β. Γεωργίου και Εθν. Αντιστάσεως. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται ο αστικός σχεδιασμός στο απέναντι πεζοδρόμιο (Φίλωνος – Εθν. Αντιστάσεως).
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή για τον τροχιόδρομο και τη στάση στην περιοχή Αγίας Τριάδας και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Ιπποδαμείας έως την οδό Γεωργίου καθώς και ο αστικός σχεδιασμός στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, ξεκίνησαν οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (περιοχή από γέφυρα Λαμπράκη-Τζαβέλλα).

  (η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up