Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οκτώβριος 2016

 • Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, ολοκληρώθηκε η μετατόπιση αγωγού ομβρίων στην περιοχή από Καραολή Δημητρίου μέχρι Μυρτιδιωτίσσης ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται χωματουργικές εργασίες τροχιοδρόμου στην ίδια περιοχή.
 • Στην οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από τη γέφυρα Παπανδρέου μέχρι την είσοδο στην Γρ. Λαμπράκη (μετά την αναστροφή), εκτός περιοχής pocket. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου στη γέφυρα Παπανδρέου όπου έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες επιδομής.
 • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ, οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο καθώς και οι εργασίες τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού του προσκείμενου πεζοδρομίου (συμπεριλαμβανομένων των στάσεων Λαμπράκη και Ευαγγελιστρίας) από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι τη Βενιζέλου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της στάσης Δεληγιάννη.
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, εφαρμόστηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο υπόλοιπο της οδού (Ηρώων Πολυτεχνείου έως Εθνικής Αντιστάσεως). Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση κατασκευής του Υ/Σ.
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ καθώς και οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την οδό Ιπποδαμείας μέχρι την οδό Τσαμαδού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τροχιοδρόμου στην περιοχή.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email

Σεπτέμβριος 2016

 • Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης αγωγού ομβρίων.
 • Στην οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από τη γέφυρα Παπανδρέου μέχρι την περιοχή μετά την οδό Σαρανταπόρου. Επίσης, ολοκληρώθηκε ο αστικός σχεδιασμός στην περιοχή καθώς και στη στάση Μ. Ασίας.
 • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε ο αστικός σχεδιασμός στο απέναντι πεζοδρόμιο. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού του προσκείμενου πεζοδρομίου (συμπεριλαμβανομένων των στάσεων Λαμπράκη και Ευαγγελιστρίας) από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την Βενιζέλου.
  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την οδό Βενιζέλου έως τη Βασ. Γεωργίου καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού του προσκείμενου πεζοδρομίου στην περιοχή.
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο και οι εργασίες μετατόπισης αγωγού ομβρίων, στον κόμβο Β. Γεωργίου και Εθν. Αντιστάσεως ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται λοιπές εργασίες ΟΚΩ.
  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού από την οδό Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Πραξιτέλους. Από την οδό Πραξιτέλους έως την Ηρώων Πολυτεχνείου βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή.
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο απέναντι πεζοδρόμιο.
  Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Ιπποδαμείας μέχρι την οδό Τσαμαδού και ο αστικός σχεδιασμός στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ (περιοχή από γέφυρα Λαμπράκη – Τζαβέλλα).
 • Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου και ανακατασκευής της στάσης.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up