Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιούνιος 2016

 • Στην οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκε ο τροχιόδρομος από τη γέφυρα Παπανδρέου μέχρι την οδό Σαρανταπόρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την Σαρανταπόρου μέχρι τη γέφυρα Λαμπράκη, με αναστροφή καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε ο τροχιόδρομος από τη γέφυρα Λαμπράκη μέχρι την οδό Βενιζέλου. Επίσης, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή της στάσης Ευαγγελίστριας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης αποχέτευσης (Γορτυνίας – Ολυμπίας), κατασκευής τροχιοδρόμου και στάσης στη γέφυρα Λαμπράκη καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο (Βενιζέλου – Γεωργίου) και τη στάση Ευαγγελίστριας .
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες στο προσκείμενο πεζοδρόμιο και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (κάθετες διαβάσεις ΔΕΗ).  Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την οδό Ιπποδαμείας έως την Τσαμαδού καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες δικτύων ΟΚΩ και τροχιοδρόμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΕΥΔΑΠ & ΦΑ) και αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο (εγκατάσταση συστημάτων υπογειοποίησης κάδων).
 • Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου και ανακατασκευής της στάσης.
  (η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).
Print Friendly, PDF & Email

Μάιος 2016

 • Στην οδό Μικράς Ασίας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου (από τη γέφυρα Παπανδρέου έως την αναστροφή) καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τροχιοδρόμου στο τμήμα Διστόμου έως Πύλης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης αποχέτευσης (Γορτυνίας – Ολυμπίας), κατασκευής τροχιοδρόμου από την Γέφυρα μέχρι Βενιζέλου, αρχαιολογικής ανασκαφής στην περιοχή της στάσης Ευαγγελίστριας καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, έχει ολοκληρωθεί ο αστικός σχεδιασμός στο απέναντι πεζοδρόμιο από Λαμπράκη έως Φίλωνος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κάθετων διαβάσεων ΔΕΗ.
 • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αρχαιολογικής ανασκαφής στην περιοχή τροχιοδρόμου και της στάσης Αγίας Τριάδας, οι χωματουργικές εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από Τσαμαδού έως  Ιπποδαμείας καθώς και οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΕΥΔΑΠ και Φυσικό Αέριο) καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων στο προσκείμενο πεζοδρόμιο.
 • Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου.

  (η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up