Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2007 -2013 (ΕΠ – Αττική)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020″ (ΕΠ – Αττική)

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φεβρουάριος 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:
Σε λοιπές περιοχές του ευρύτερου δικτύου Τραμ:
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου:
– στη στάση Ν. Φάληρο (εγκατάσταση αλλαγών και σύνδεση επέκτασης γραμμής Πειραιά με το υπάρχον δίκτυο)
– στη Μουσών (εγκατάσταση αλλαγής για τη βέλτιστη λειτουργία της επέκτασης Τραμ στον Πειραιά)
– στο Σύνταγμα (τροποποίηση τερματικής στάσης που έγινε διπλή).
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ολοκλήρωσης του αστικού σχεδιασμού στην τερματική στάση στο Σύνταγμα.
Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)
• Κατά μήκος της διαδρομής του Τραμ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες:
– Συντήρησης φρεατίων σε περιοχές οδοστρωμάτων κυκλοφορίας.
– Εγκατάστασης σηματοδότησης με Τραμ στους σηματοδοτούμενους κόμβους της διαδρομής του Τραμ.
• Στην Ακτή Ποσειδώνος είναι σε εξέλιξη εργασίες:
– Αρχαιολογικής ανασκαφής
– Μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, κατασκευής τροχιοδρόμου και αστικού σχεδιασμού.
• Στον κόμβο Β. Γεωργίου και Εθνικής Αντιστάσεως είναι σε εξέλιξη εργασίες:
– Αρχαιολογικής ανασκαφής
– Μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, κατασκευής τροχιοδρόμου
• Στη στάση ΣΕΦ και στην πλατεία Αλικάκου
– Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φύτευσης και αστικού σχεδιασμού
– Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.)
• Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email

Ιανουάριος 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:
• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες:
Τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές, υποδομή πολυκάναλου και θεμελίωση ιστών Catenary)
– στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου (από τη στάση Ν. Φάληρο με τη σύνδεση αρχής μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου)
– στη γέφυρα Παπανδρέου
– στην οδό Μ. Ασίας (συμπεριλαμβανομένων της αναστροφής Λαμπράκη και του pocket)
– στην οδό Γρ. Λαμπράκη (από τη γέφυρα Λαμπράκη έως την οδό Βασ. Γεωργίου), με τη διάβαση από Γρ. Λαμπράκη στη Γεωργίου
– στην οδό Βασ. Γεωργίου (Λαμπράκη- πριν τη Φίλωνος)
– στην οδό Εθν. Αντιστάσεως (Γεωργίου – Ιπποδαμείας)
– στην οδό Ομ. Σκυλίτση (Ιπποδαμείας – 34ου Συντάγματος – Τζαβέλλα – διάβαση Τζαβέλλα – Σ.Ε.Φ.)
– στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας έως και τη σύνδεση στην υπάρχουσα γραμμή στο Σ.Ε.Φ.
• Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες:
– Τοποθέτησης ιστών Catenary και κατασκευών της Εναέριας Γραμμής Έλξης των ως άνω περιοχών με τελειωμένο τροχιόδρομο.
– Τροχιοδρόμου (χωματουργικά και επιδομή), στην οδό Ποσειδώνος.
– Τροχιοδρόμου (χωματουργικά και επιδομή), , στον κόμβο Βασ. Γεωργίου και Εθνικής Αντιστάσεως.
– Τροχιοδρόμου (χωματουργικά και επιδομή) στην περιοχή της τερματικής στάσης στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Β. Αναφορικά με λοιπά μέτωπα εργασιών:
– Στην Ακτή Ποσειδώνος: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή της τερματική στάσης και οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ και κατασκευής τροχιοδρόμου.
– Στον κόμβο Βασ. Γεωργίου και Εθνικής Αντιστάσεως, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή και η μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ και κατασκευής τροχιοδρόμου.
– Στη στάση ΣΕΦ και στην πλατεία Αλικάκου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φύτευσης και αστικού σχεδιασμού. Ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ.
– Στο Σύνταγμα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ΟΚΩ και διαμόρφωσης στο δυτικό πεζοδρόμιο της Λεωφ. Αμαλίας και των οδών Ξενοφώντος και Όθωνος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής του τροχιοδρόμου και της στάσης.
Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up