Δεύτερη γενιά συρμών

Δεύτερη γενιά συρμών

ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
Αριθμός Συρμών 21 (7 Συρμοί DC/AC και 14 Συρμοί DC)
Σύνθεση Συρμού 6 Οχήματα
Πόρτες ανά Όχημα 4 ολισθαίνουσες θύρες εφαρμοστού τύπου
ανά πλευρά
Χωρητικότητα Συρμών DC 196 Καθίσματα
866 όρθιοι (5 Επιβάτες/τ.μ.)
1062 Επιβάτες/Συρμό
Χωρητικότητα Συρμών DC-AC 158 Καθίσματα
868 όρθιοι (5 Επιβάτες/τ.μ.)
1026 Επιβάτες/Συρμό
Διευκολύνσεις Επιβατών Κλιματισμός στους Συρμούς.
Εσωτερικές πινακίδες προορισμού με δυνατότητες εναλλασσόμενων μηνυμάτων.
Χώροι αποκλειστικής χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες.
Γέφυρες επικοινωνίας μεγάλου εύρους που επιτρέπουν να κατανέμεται ισομερώς η φόρτιση των επιβατών στα οχήματα.
Κομβία ανοίγματος θυρών προς χρήση από τους επιβάτες σε ώρες μη αιχμής.
ΤΕΧΝIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ
Διαμόρφωση Συρμού Δύο μονάδες τριών (3) οχημάτων συνδεδεμένων κατοπτρικά
Κινητήριο/Iθυντήριο Όχημα – Ρυμουλκούμενο Όχημα – Κινητήριο Όχημα
Μήκος συρμού 106μ.
Πλάτος Οχήματος 2800χιλ.
Ύψος Οχήματος 3690χιλ.
Εσωτερικό Ύψος Οροφής Οχήματος 2100χιλ. έως 2200χιλ.
Βάρος Συρμού DC/AC 202 τόνοι κενός
275 τόνοι (5 Επιβάτες/τ.μ.)
Βάρος Συρμού DC 182 τόνοι κενός
255 τόνοι (5 Επιβάτες/τ.μ.)
Εύρος Τροχιάς 1435χιλ.
Τάση Λειτουργίας  Συρμού DC/AC 750VDC/25kVAC
Τάση Λειτουργίας  Συρμού DC 750VDC
Κινητήρες Έλξης 4 Χ 170kW AC ανά κινητήριο όχημα
Έλεγχοι Έλξης Συρμού DC/AC Cοnνerter AC-DC, VVVF Inνerter
(IGBT technοlοgy)
Έλεγχοι Έλξης Συρμού DC VVVF Inνerter (IGBT technοlοgy)
Πέδηση Ανάκτησης ενέργειας/Δυναμική/Πνευματική
Μέση Επιτάχυνση 1.00μ. / δευτερόλεπτο2
Μέση Επιβράδυνση 1,1μ./δευτ.2 (Υπό Κανονικές Συνθήκες)
1,20μ./δευτ.2 (Σε Συνθήκες Έκτακτης
Ανάγκης)
Μέγιστη Ταχύτητα Συρμού DC/AC 120χλμ. / ώρα
Μέγιστη Ταχύτητα Συρμού DC 80χλμ. / ώρα
Κατασκευή Αμαξώματος Ανοξείδωτος Χάλυβας
‘Aλλες πληροφορίες Πλήρες σύστημα ένδειξης και διάγνωσης βλαβών.
Δοκιμές προσομοίωσης εμπορικής λειτουργίας.
Πρόγραμμα απόδειξης αξιοπιστίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΜΑΤIΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Ανάδοχος Κοινοπραξία ‘HANWHA-Rοtem’
Κύριοι Προμηθευτές Τροχαίου Υλικού MITSUBISHI
VAPOR
KNORR-BREMSE
Χώρες ή Περιοχές Κατασκευής Ν. Κορέα, Ιαπωνία
Παράδοση 2004
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up