Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Μυλόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεόδωρος Παπαδόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  & Δ/νων Σύμβουλος
Νικόλαος Μπούσουλας Μέλος
Μαρκέλλα Μαργέλη Μέλος
Διονύσιος Κεκάτος Μέλος
Νικόλαος Παπαδόπουλος Μέλος
Γεώργιος Παπαδιάς Μέλος
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up