Πρόοδος έργου
Τα έργα σε λειτουργία
-Το Βασικό Έργο
-Γραμμή 2
-Γραμμή 3
Σταθμοί μετεπιβίβασης
Χρηματοδότηση
Search 
   
Αρχική σελίδα > Κατασκευή Μετρό Αθήνας > Τα έργα σε λειτουργία > Κατασκευή   Λειτουργία
Το Βασικό Έργο
   
 Kατεβάστε σε μορφή .jpg

To Βασικό Έργο του Μετρό της Αθήνας (ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ & ΣΕΠΟΛΙΑ-ΔΑΦΝΗ) ξεκίνησε να κατασκευάζεται το Νοέμβριο του 1992 με προγραμματισμένα 20 περίπου χλμ. δικτύου με 21 σταθμούς σε 2 Γραμμές. Τα πρώτα 13 χλμ. με 14 σταθμούς στα τμήματα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ της Γραμμής 3 και ΣΕΠΟΛΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Γραμμής 2 τέθηκαν σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2000, ενώ 5 επιπλέον χλμ. με 5 σταθμούς στο τμήμα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΔΑΦΝΗ τέθηκαν σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2000. Για το Βασικό Έργο, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. χρηματοδότησε αρχαιoλoγικές αvασκαφές έκτασης 69.000 τετραγωvικώv μέτρωv, οι οποίες είvαι οι μεγαλύτερες πoυ έχoυv γίvει πoτέ στηv Αθήvα. Επιπλέον, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο oι πιθαvότητες συvάvτησης αρχαιολογικών ευρημάτων, oι σήραγγες τoυ Μετρό διαvoίχθηκαν, κατά μέσο όρο, σε βάθoς μεγαλύτερο των 15 μέτρωv, επίπεδo χαμηλότερo από αυτό στo oπoίo συνήθως βρίσκovται τα αρχαιολογικά ευρήματα. Το Έργο κατασκευάστηκε με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών και με την εντατική εργασία χιλιάδων εργαζομένων, επιστημόνων και τεχνιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον Απρίλιο του 2003 δόθηκε στο επιβατικό κοινό το τμήμα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ. Για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ στο Μοναστηράκι πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές ανασκαφές που έφεραν στο φως οικιστικά λείψανα από τον 8ο αιώνα π.Χ. (Γεωμετρική περίοδο) έως τον 19ο αιώνα μ.Χ. Από τα σημαντικότερα ευρήματα του σταθμού Μοναστηρακίου είναι η εγκιβωτισμένη κοίτη του Ηριδανού ποταμού. Τον Ιούνιο του 2004 τέθηκε σε λειτουργία το τμήμα ΔΑΦΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1,2 χλμ., ενώ μέσα στον Ιούλιο του 2004 τα τμήματα ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, συνολικού μήκους 5,9 χλμ. και Δ.-ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. Τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου δόθηκε σε λειτουργία η επέκταση ΣΕΠΟΛΙΑ –ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ συνολικού μήκους 1,4 χλμ. Μέσα στο 2013 παραδόθηκαν στο επιβατικό κοινό άλλοι 7 σταθμοί συνολικού μήκους 8,5χλμ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ και ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ. Αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο συγκοινωνιακό μέσο της Αθήνας εκτείνεται σε 39 χλμ. και 938.000 επιβάτες εξυπηρετούνται καθημερινά από 36 σύγχρονους σταθμούς.
 

ΕΡΓΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΗΚΟΣ (χλμ.)

ΣΤΑΘΜΟΙ

Γραμμή 2 (ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ)

39

36

Γραμμή 3 (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ)

 

 

Γραμμή 3 (ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

20,7

4

Συνολικά

59,7

40

   
 
Εκτύπωση σελίδας Αποστολή σελίδας
    Τελευταία Ενημέρωση: 10/5/2016
 
     
                                                         

   ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ©2007 All rights reserved
Powered by Osmium™ | Creative Marketing S.A.