Ιανουάριος 2018

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή Γ΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η κατασκευή των πασσάλων αντιστήριξης της βόρειας πρόσβασης (σε τμήμα της οδού Βασ. Όλγας). Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης και υδατοστεγάνωσης της δυτικής εισόδου, η καθαίρεση αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος (επίπεδο οροφής) και η επίχωση σταθμού.
• Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως το επίπεδο -4 αντηρίδων.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κλιμακοστασίων.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής, των κλιμακοστασίων και της τοιχοποιίας του σταθμού.
• Επίσταθμος Μίκρα: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του επιστάθμου. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης (τμήματα 2 και 3).
• Τερματικό φρέαρ: Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας 2, στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά – Δ. Νομαρχίας» με το ΤΒΜ2 «Έλλη» καθώς και η διάνοιξη της σήραγγας 1, στο μεσοδιάστημα «Αρετσού – Καλαμαριά», με το ΤΒΜ «Φρίξος». Σε εξέλιξη η ολίσθηση του ΤΒΜ1 «Φρίξος» εντός του σταθμού Καλαμαριά, οι εργασίες συντήρησής του και η προετοιμασία για εκκίνησή του στο μεσοδιάστημα «Καλαμαριά – Δ. Νομαρχίας».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up