Φεβρουάριος 2018

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε υλοποίηση της Ε΄ κυκλοφοριακής φάσης και οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής απολήξεων των φρεατίων.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη βόρεια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στη νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νότιας πρόσβασης και Η/Μ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση Ε΄κυκλοφοριακής φάσης και σε εξέλιξη βρίσκεται η αποκατάσταση κεντρικής νησίδας επί της Λεωφ. Καραμανλή.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοιχοποιίας και η υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών.
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τοιχοποιίας και η εγκατάσταση κυλιόμενων κλιμάκων.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίου ΔΕΗ στον σταθμό και η κατασκευή τοιχοποιίας διασταύρωσης.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης του μεταλλικού κτηρίου, η κατασκευή επιχρισμάτων στο πλυντήριο συρμών και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή πυράντοχης βαφής μεταλλικής στέγης, η κατασκευή τοιχοποιίας, επιχρισμάτων και η εφαρμογή χρωματισμών, καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις. Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή υποδομής Η/Μ διελεύσεων και η επίχωση μεταξύ συγκροτημάτων Ι και ΙΙ.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσης πεζοδρομίων σηράγγων από τον σταθμό Ανάληψη έως τη Διασταύρωση Σιντριβάνι.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Τμ. Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σφράγισης αρμών.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση