ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OPEN HOUSE ATHENS 2018

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OPEN HOUSE ATHENS 2018

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι ακυρώνει τη συμμέτοχη της στο πρόγραμμα αρχιτεκτονικών ξεναγήσεων του «Open House Athens 2018 (ΟΗΑ)», η οποία αναμενόταν να λάβει χώρα στο Σταθμό Αγία Βάρβαρα, της Επέκτασης προς Πειραιά, το Σάββατο 31.03.2018, μεταξύ των ωρών 10:00-13:00, λόγω της εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος από πλήθος πολιτών για την επίσκεψη, γεγονός που δεν επιτρέπει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και εγκυμονεί κινδύνους που δεν είναι εφικτό να αντιμετωπισθούν.

Η Α.Μ. ενημερώνει ότι μελετά, σχεδιάζει και θα υλοποιήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα πρόγραμμα με τίτλο open site days, το οποίο θα επιτρέπει ελεγχόμενα σε ολιγομελείς ομάδες να επισκέπτονται εργοταξιακούς χώρους.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση