Απρίλιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νότιας πρόσβασης και σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση της νότιας πρόσβασης, του νοτίου και βορείου φρεατίου αερισμού, η τοποθέτηση θυρών και η υλοποίηση της Ι΄ κυκλοφοριακής ρύθμισης.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Ε΄κυκλοφοριακής φάσης και η μεταφορά του υποσταθμού της ΔΕΗ.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοίχων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με γρανίτη και τοποθέτησης μεταλλικών θυρών.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η επένδυση χώρων με κεραμικά πλακίδια.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και εφαρμογής χρωματισμών.
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της δυτικής πρόσβασης και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (εξοπλισμός φρεατίων εκτόνωσης).
• Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (εξοπλισμός φρεατίων εκτόνωσης).
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης του μεταλλικού κτηρίου και η κατασκευή δαπέδων. Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίων στο ΚΕΛ, η κατασκευή στέγης και φεγγιτών και η χάραξη σιδηροτροχιών. Στον περιβάλλοντα χώρο σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή βάσης πεζοδρομίου σήραγγας τροχιάς 1, από τον σταθμό Σιντριβάνι-Έκθεση έως τον σταθμό Αγ. Σοφία και η χάραξη γραμμής μεταξύ των σταθμών Ανάληψη και Σιντριβάνι-Έκθεση.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up