Απρίλιος 2018

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης της βόρειας πρόσβασης και του τμ. 7 των περιμετρικών κατασκευών (φρεάτια αερισμού), η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε τοποθέτηση θυρών. Σε εξέλιξη εφαρμογή χρωματισμών.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή Ε΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη των νοτιοανατολικών φρεατίων αερισμού, η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας.
Στο φρέαρ Πόντου, ολοκληρώθηκε η κατασκευή δοκών προπορείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως τον πυθμένα.
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή απολήξεων φρεάτων και κλιμακοστασίων στο επίπεδο της οδού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας και οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας στη 2η διασταύρωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων του σταθμού και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στη 2η διασταύρωση.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση