ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α’ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις πρόδρομες εργασίες

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 11 π.μ., η διαδικασία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό που αφορά τις πρόδρομες εργασίες για τη νέα γραμμή του Μετρό της Αθηνάς «ΓΡΑΜΜΗ 4 – ΤΜΗΜΑ Α΄, ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ».
Ο Διαγωνισμός αφορά την ανάθεση με συμφωνία πλαίσιο της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλεγέντα Ανάδοχο των επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και εργασιών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και η εκπόνηση των μετατοπίσεων των δικτύων κοινής ωφέλειας, των αρχαιολογικών εργασιών, των κυκλοφοριακών παρακάμψεων και λοιπών απαιτούμενων εργασιών στους χώρους του Έργου της Γραμμής 4, του Μετρό Αθήνας, σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 39.000.000 € χωρίς Φ.Π.Α.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.µ.

Στη διαδικασία συμμετέχουν οι κάτωθι εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
1. “ΕΡΕΤΒΟ” ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.”

2. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

3. ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ

4. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

5. J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.

6. «P. & C. DEVELOPMENT S.A.»

7. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Για πρώτη φορά λαμβάνει χώρα ανάλογος διαγωνισμός, με το αντικείμενο του οποίου προβλέπεται να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές καθυστερήσεις του μεγαλύτερου δημόσιου έργου συγκοινωνιακής υποδομής, που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε., προϋπολογισμού δημοπράτησης 1,45 δις ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την πρώτη φάση.
Η Διοίκηση της Αττικό Μετρό Α.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των κατασκευαστικών εταιριών, καθώς η κατασκευή του έργου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στο ΑΕΠ της χώρας και η ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της Αττικής, υποβοηθώντας συγκοινωνιακά υποβαθμισμένες έως τώρα περιοχές.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση