Ιούνιος 2018

• Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης του αντλιοστασίου.
• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης του τμ. 7 των περιμετρικών κατασκευών (φρεάτια αερισμού) καθώς και η επίχωση και κατασκευή δικτύων ΟΚΩ στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επένδυσης δαπέδου με πλάκες γρανίτη, η υλοποίηση της Δ1 κυκλοφοριακής ρύθμισης και η εφαρμογή χρωματισμών.
Στη Διασταύρωση, ολοκληρώθηκε η επένδυση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πλάκας θεμελίωσης νοτίων φρεατίων αερισμού, κεφαλοδέσμου και αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος για την εκσκαφή της ανατολικής πρόσβασης και η κατασκευή επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας, στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης των νοτίων φρεατίων αερισμού και η τοποθέτηση θυρών.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 και επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας στο επίπεδο -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 και επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδας στο επίπεδο -2.
• Στο φρέαρ Πόντου, ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη έως τον πυθμένα και η κατασκευή πλάκας θεμελίωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της περιμετρικής μόνιμης επένδυσης.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Η κατασκευή τοιχοποιίας στο επίπεδο -1 του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του κλιμακοστασίου της βορειοανατολικής πρόσβασης του σταθμού, των στηθαίων της νότιας πρόσβασης του σταθμού, των επιχρισμάτων στο επίπεδο -1 και την αποβάθρα του σταθμού, η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στο επίπεδο -1 του σταθμού, υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής και η εφαρμογή χρωματισμών στη 2η Διασταύρωση.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας 2, από την 1η διασταύρωση «Μίκρα» έως τη διακλάδωση «25ης Μαρτίου», με το ΤΒΜ «Έλλη» και η διάνοιξη σήραγγας 1, από την 1η διασταύρωση «Μίκρα» έως τον σταθμό «Νομαρχία», με το ΤΒΜ1 «Νομαρχία» με το ΤΒΜ1 «Φρίξος».

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση