Ιούλιος 2018

• Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή επιχρισμάτων στα επίπεδα -1 και -2 του σταθμού καθώς και η κατασκευή βάσεων Η/Μ εξοπλισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών και κατασκευής δαπέδων.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση επόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης και η κατασκευή τοιχίων κατάχωσης στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων αντιστήριξης στη βόρεια πρόσβαση.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ – ΕΚΘΕΣΗ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Γ΄κυκλοφοριακής ρύθμισης – κατασκευή πεζοδρομίων.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια των εξόδων κινδύνου και Η/Μ εγκαταστάσεων (πυρόσβεση, ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός).
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση).
• Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (σχάρες καλωδίων, γειώσεις, ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός).
• Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης του σταθμού.
• Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη και κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων.
• Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, ολοκληρώθηκε η κατασκευή φεγγιτών της στέγης του μεταλλικού κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας και ψευδοροφών, η κατασκευή μονώσεων επί του δώματος και οι επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια.
Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή στέγης στο κτήριο 2.
Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων της πεζογέφυρας.
• Σήραγγες C&C και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επαναφοράς αγωγών ΕΥΑΘ στην αρχική τους θέση καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση