Ιούλιος 2018

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επένδυσης δαπέδου και τοίχων με κεραμικά πλακίδια καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών ορόφων και τοίχων, στα επίπεδα -1 και -2.
• Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή ανατολικών φρεατίων και η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης της ανατολικής εισόδου και βιομηχανικών δαπέδων στα επίπεδα -1 και -2.
• Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και επιχρισμάτων επί της τοιχοποιίας, στο επίπεδο -1 καθώς και η κατασκευή επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδας, στα επίπεδα -1 και -2. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στα επίπεδα -1 και -2, εφαρμογής χρωματισμών στο επίπεδο -2 και Η/Μ εγκαταστάσεων (υδραυλικές εγκαταστάσεις).
• Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επένδυσης με κεραμικά πλακίδια στο επίπεδο -1.
• Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κλιμακοστασίου της βορειοανατολικής πρόσβασης, των στηθαίων της νότιας πρόσβασης και των επιχρισμάτων στο επίπεδο -1 και την αποβάθρα του σταθμού. Επίσης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής της 2ης Διασταύρωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση της πλάκας οροφής του σταθμού και η τοποθέτηση θυρών στον σταθμό και τη 2η Διασταύρωση.
• Επίσταθμος: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Τερματικό φρέαρ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και επίχωσης.
• Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας 1, από την 1η διασταύρωση «Μίκρα» έως τη διακλάδωση «25ης Μαρτίου», με το ΤΒΜ1 «Φρίξος». Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποσυναρμολόγηση του ΤΒΜ 2.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση