ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υλοποίησης επόμενης κυκλοφοριακής φάσης και αποκατάστασης του νοτίου πεζοδρομίου της οδού Μοναστηρίου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υλοποίησης της επόμενης κυκλοφοριακής φάσης, αποκατάστασης επιφάνειας μετά τις παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, στην περιοχής της νότιας πρόσβασης καθώς και οι εργασίες κατασκευής τοιχίων κατάχωσης, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση αντηρίδων 1ου και 2ου επιπέδου, στο ανατολικό και δυτικό φρεάτιο.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μεσόπλακας στο νότιο τμήμα του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης ικριωμάτων και κατασκευής ξυλοτύπου για την κατασκευή του νότιου τμήματος της πλάκας οροφής του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής εσωτερικών τοιχωμάτων επιπέδου -1 και μικροπασσάλων της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση εργοταξιακού χώρου και η κατασκευή πεζοδρομίων, κατόπιν υλοποίησης της Γ΄κυκλοφοριακής φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών και η κατασκευή τοιχίων περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια πρόσβαση.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων (αποχέτευση, πυρόσβεση, μεταλλικές κατασκευές στα φρέατα αερισμού).
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδων και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίου ανατολικής εξόδου, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων επί των τοιχοποιιών καθώς και οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός Ν. ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με κεραμικά πλακίδια καθώς και οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και Η/Μ εγκαταστάσεων (σχάρες καλωδίων, ύδρευση, αποχέτευση, πυρόσβεση).
 • Αμαξοστάσιο: Στο Κτηριακό Συγκρότημα Ι, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων όψεων, επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια των χώρων υγιεινής καθώς και οι εργασίες κατασκευής σιδηροτροχιών, στον χώρο αποθήκευσης των φορείων των συρμών.

Στο Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επενδύσεων και γυψοσανίδων και τοποθέτησης υαλοπινάκων στο ΚΕΛ και το κτήριο 9, κιγκλιδωμάτων και επενδύσεων μαρμάρων στα κλιμακοστάσια των ΚΕΛ και του κτηρίου 9 καθώς και οι εργασίες κατασκευής οροφής των μεταλλικών στεγάστρων και τοποθέτησης κουφωμάτων στο κτήριο 2.

Στον περιβάλλοντα χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή δικτύων και φρεατίων της εσωτερικής περίφραξης, στην περιοχή τροχιάς δοκιμών καθώς και η τοποθέτηση οροφής της πεζογέφυρας.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση