ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κατασκευή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 1η Ιουνίου 2004, υπεβλήθησαν στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Α’ Στάδιο (Προεπιλογή) του Διαγωνισμού του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή & Θέση σε Λειτουργία του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης».

Εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι εξής 5 Κοινοπραξίες ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών:

  1. Κοινοπραξία «THESSMETRO», αποτελούμενος από τις εταιρείες J & P – ΑΒΑΞ, F.C.C. CONSTRUCCION, CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, DIMETRONIC, ELECNOR, INSTALACIONES INABENSA.
  2. Κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ – IMPREGILO – ANSALDO T.S.F. – SELI – ANSALDOBREDA».
  3. Κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ – SIEMENS – VINCI – ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ».
  4. Κοινοπραξία «BOUYGUES – ΑΛΤΕ – ALSTOM».
  5. Κοινοπραξία «BILFINGER BERGER – ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙ-ΚΑΤ – ROTEM COMPANY – ALCATEL CANADA – TPF CHAPEAUX INTERNATIONAL».

Οι παραπάνω κοινοπραξίες θα αξιολογηθούν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στα Τεύχη του Διαγωνισμού και όσοι προεπιλεγούν θα κληθούν στο Β’ Στάδιο να υποβάλουν Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για το Έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, τηλ. 210-6792031, φαξ 210-6726126, email info@ametro.gr

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση