ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (πυρόσβεσης, ύδρευσης) καθώς και η κατασκευή εσωτερικών χωρισμάτων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (σταθμός και διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στο σταθμό καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων στο κέλυφος του κυρίως σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής τοιχίων του περιβάλλοντος χώρου στη βόρεια είσοδο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας).
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εγκαταστάσεων Η/Μ (γειώσεις, πυρανίχνευση, τηλεπικοινωνίες) ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών στο σταθμό και στα φρέατα.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών στο επίπεδο των αποβαθρών.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή επιχρισμάτων επι της τοιχοποιίας.
 • Σταθμός & Διασταύρωση ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής δαπέδων ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή χρωματισμών στις οροφές και στους τοίχους στο επίπεδο αποβαθρών.
 • Σταθμός & Διασταύρωση 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή κλιμακοστασίου της ανατολικής εξόδου κινδύνου ενώ συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης με πλάκες γρανίτη και η κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια εξόδων.
 • Σταθμός Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επίχωσης καθώς και οι εργασίες επένδυσης με πλάκες γρανίτη.
Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση