ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Σταθμός ΝΣΣ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων και σε άλλα επίπεδα του σταθμού.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Συνεχίζονται οι εργασίες κατάχωσης αρχαιοτήτων καθώς και οι αρχαιολογική έρευνα στο δυτικό και ανατολικό άκρο.
 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση ΣΤ’ κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και η αποξήλωση αντηρίδων στο επίπεδο -1 του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχίων στον περιβάλλοντα χώρο της βόρειας πρόσβασης του σταθμού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών καθώς και η εγκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης των τοίχων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας στο επίπεδο τροχιάς.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών.
  • Αμαξοστάσιο:
   • Κτιριακό Συγκρότημα Ι: Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων και επενδύσεων όψεων ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πλαγιοκαλύψεων.
   • Κτιριακό Συγκρότημα ΙΙ: ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής επενδύσεων με μάρμαρα καθώς και η κατασκευή γυψοσανιδών και ψευδοροφών.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής αντλιοστασίων καθώς και η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής σε τμήμα των σηράγγων.
  • Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της επιφάνειας του περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι εργασίες οδοποιίας και επιχώσεων.
Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση