ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες απόδοσης του εργοταξιακού χώρου στη βόρεια πλευρά της οδού Εγνατία καθώς και οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων και εφαρμογής χρωματισμών.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Προχωρεί η κατασκευή του σταθμού. Ολοκληρώνεται η κατάχωση των αρχαιολογικών ευρημάτων. Ολοκληρώνονται οι εργασίες αρχαιολογικής έρευνας στα δύο φρεάτια (δυτικό και ανατολικό) και πολύ σύντομα ξεκινά η κατασκευή της πλάκας οροφής του σταθμού.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της ΣΤ΄ κυκλοφοριακής φάσης καθώς και η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στη βόρεια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και η προσωρινή αντιστήριξη βόρειας και νότιας πρόσβασης . Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στη νότια πρόσβαση και στο νέο νότιο φρέαρ αερισμού.

Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ/ΕΚΘΕΣΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επενδύσεων τοίχων με γρανίτη στη νότια πρόσβαση και εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.

Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών και τοποθέτησης ακουστικής επένδυσης στα φρεάτια αερισμού.

Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια και γρανίτη καθώς και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση με πλάκες γρανίτη.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη και κεραμικά πλακίδια.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις καθώς και οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη και κεραμικά πλακίδια.

Σταθμός Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις καθώς και οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ : Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής.

Σήραγγες c&c και ΝΑΤΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης επιφάνειας περιβάλλοντος χώρου.

Print Friendly, PDF & Email
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση