ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχιτεκτονικές εργασίες και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής ανατολικής εισόδου καθώς και οι αρχιτεκτονικές εργασίες και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχιτεκτονικές εργασίες και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχιτεκτονικές εργασίες και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχιτεκτονικές εργασίες στον σταθμό καθώς και οι εργασίες κατασκευής της πλάκας οροφής στην 1η Διασταύρωση.

Επίσταθμος: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής, οι αρχιτεκτονικές εργασίες και οι Η/Μ εγκαταστάσεις.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση