Φεβρουάριος 2019

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων, εφαρμογής χρωματισμών, επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης θυρών.
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βορείου φρεατίου αερισμού, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων καθώς και οι εργασίες επένδυσης με κεραμικά πλακίδια και εφαρμογής χρωματισμών.
Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή χρωματισμών καθώς και η επένδυση τοίχων με ινοτσιμεντοσανίδες και δαπέδων με πλάκες γρανίτη.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας, επίχωσης και αποκαταστάσεων στην επιφάνεια καθώς και οι εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και με πλάκες γρανίτη στον σταθμό καθώς και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σιδηροδρομικής επιδομής.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll Up
Μεγέθυνση / Σμίκρυνση